APPRAISAL ROSMALEN, 29.5.2014Appraisal se konal v jezdeckém areálu Rosmalen. K dispozici byla velká krytá hala s kompletním zázemím, včetně restaurace. Hodnocení dospělých jedinců probíhalo od 10,00 v blocích po deseti psech, a to paralelně ve dvou kruzích. Rozhodčí byli dva, Dolph Carstens, šéf SABT Europe a Anemarie Pretorius, členka vedení SABT SA. A své činnosti se zhostili opravdu pečlivě. Jedinec byl hodnocen jak exteriérově, tak  i v pohybu a nesmíme zapomínat na hodnocení povahy. Každý boerboel tak strávil v kruhu cca 15-20 minut.

Po obědě přišla na řadu kategorie štěňat roztříděná do tří podskupin dle věku. Ta však byla hodnocena skupinově, a tak bylo toto hodnocení zvládnuto poměrně svižném tempu.

Odpolední program začínal přesně načas, organizátoři se snažili časový harmonogram opravdu dodržovat, avšak skutečnost, že na odpoledne připadly (včetně štěňat) dvě třetiny hodnocených psů, končil appraisal poměrně pozdě, v 19,00. Ale to v žádném případě neubralo na jeho atraktivitě, spíše naopak. Oproti jiným akcím tohoto typu, zde byl patrný značný zájem laické veřejnosti. Diváků, a to včetně rodin s malými dětmi, bylo na appraislu opravdu hodně. Místy, a to přes značně rozlehlý areál, nebylo možné se psem ani projít. Přisuzuji to tomu, že město je na tuto akci zvyklé, mezi veřejností se o ni ví a je jistě divácky atraktivní.

Velmi jsem ocenil přístup rozhodčích, kteří s majitelem psa komunikují, své postřehy mu ihned sdělují, reagují na jeho průběžné otázky (pokud je má) a na konci své hodnocení shrnou a sdělí silné a slabé stránky hodnoceného jedince. Nevím, zda je to standard. Byl to můj první appraisal a alespoň já jsem to hodnocení mých dvou psů takto prožíval. Zpětná vazba od rozhodčího je pro každého majitele velmi důležitá.

Akce se, dle mého soudu, povedla. Je velmi přínosné vidět, co nového se připravuje do chovu. Vidět, porovnávat a navazovat další kontakty. Domnívám se, že naše chovná základna se opravdu nemá za co stydět. Naši boerboelové se v Evropě určitě neztratí.

STARTOVACÍ LISTINA

VÝSLEDKY - feny / female

VÝSLEDKY psi / male    


https://www.facebook.com/groups/1452072588351227/

http://www.boerboelclub.cz/image.php?nid=12414&oid=3958329&width=684&height=960

KONTAKT

E-MAIL:
ballotada@seznam.cz

IFOLINKA DENNĚ:
od 8:00 - 22:00

Výživa, chov, zdraví
+420 777 558 850

BOERBOEL CLUB LOGO