1. sraz Boerboel Clubu CZ, aneb „až nás budou milióny“Ve dnech 13. - 15. června 2014 se v krásné lokalitě Jesenicka, Ramzové, konal 1. sraz Boerboel Clubu  CZ (specializovaného chovatelského klubu,  vzniklého  v říjnu  roku 2013). Základnou nám byl penzion a restaurace Kaťuša, která byla nám a našim psům plně k dispozici, včetně přilehlé prostorné louky, která nám sloužila ke všem našim aktivitám. Náplní tohoto srazu bylo osobní seznámení členů klubu, socializace štěňat, mladých jedinců a koneckonců i dospělých psů a fen, které na celý chod tak velké smečky vzorně dohlížely.

Od sobotního rána probíhaly hry štěňat, kterých bylo přítomno devět, a byla to opravdu krásná atrakce pro okolojdoucí turisty.  Postupně  jsme  do smečky začleňovali mladé psy, pak dospělé feny a jako zlatý hřeb večera  pětiletého  maskota Centaura, který to svými 80ti kilogramy  jistil.  Naprosto bez problémů, po celé 3 dny, fungovalo toto 23. hlavé seskupení (šesti ras), a za to jsem moc ráda, neboť právě to bylo jedním z hlavních cílů našeho setkání.                     

Občas se nějaké štěně muselo usměrnit v razantnosti hry (Oxana), nebo při snaze o sexuální harašení (Bambi), ale s přibývající únavou a dostatkem jiných podnětů se vše srovnalo.

Dalším bodem programu „na place“ byl nácvik vystavování, kdy si každý zkusil celý postup od nástupu do kruhu, prohlídky zubů a posouzení v pohybu až po statiku.

 V penzionu proběhlo seznámení s výcvikovou pomůckou tréninku statiky pro štěňata (děkujeme Martinovi Fischerovi, že nám ji dovezl a zapůjčil).

Po odpočinku jsme pokračovali v nácviku jednotlivých disciplín,  které obsahuje  výběrová bonitace organizace Boerboel  International – což je organizace země původu, která  ve svých podmínkách pro zařazení do chovu rozděluje bodové ohodnocení na tři oddíly:  zdraví, povahu a exteriér. S tímto způsobem hodnocení psů se náš klub nejvíce ztotožňuje, pokud totiž pes nesplní dostatečně dobře jakoukoli disciplínu, při součtu nemůže obdržet vysoké ohodnocení (jak tomu je často je  u  jiných organizací, které zadávají  procentní body jen na základě exteriéru).

V každém případě jde o cviky, které může absolvovat i štěně, protože jsou založeny na vrozených vlohách psa a řádné socializaci.

Po zdárném průběhu cvičení a odčerpání energie našich nejmladších, které jsme uložili k odpočinku, jsme vyjeli na předem domluvenou exkurzi do Domašova.  Zde jsme se mohli na vlastní oči seznámit s ručním procesem výroby absintu, s použitými bylinnými přísadami, a v neposlední řadě jsme absolvovali tolik očekávanou ochutnávkou nejnovějších receptur.

Toto zpestření programu bylo vítaným obohacením našich znalostí a účinků speciálních přísad před plánovanou večeří na penzionu. Tímto moc děkujeme našemu kamarádovi Luďovi Zlámalovi za zprostředkování setkání s jeho  přítelem -  majitelem  Kaylem , který je pro každou špatnost.

Sobotní podvečer byl věnován posezení u  bohatých švédských stolů, kde jsme nastínili další činnosti klubu, včetně plánování společných výletů a aktivit všeobecně. Musím konstatovat, že se večírek povedl.

V neděli po snídani jsme pokračovali nejprve se socializací štěňat, a poté s ukázkami výcviku směrovanými na případné složení zkoušek z výkonu. V tomto okamžiku musím zmínit - přímo vyzvednout  - úroveň  výcviku a počet zvládnutých cviků u tak mladého psa, jaknohy… a další cviky, které jsme asi ani nestihli postřehnout, což jen dokazuje, jak úžasně učenlivé plemeno boerboel je.

Závěrem této povedené akce bych za celý  Boerboel Club CZ chtěla poděkovat všem účastníkům za pohodově strávený víkend, Martině Kynclové za zajištění sponzora (medaile, diplomy, klubové bannery), Sabince za samolepky, Luďovi za domluvení exkurze a hromadné slevy při ubytování a majiteli penzionu Jirkovi za neskutečnou vstřícnost a ochotu.

Už nyní plánujeme další ze srazů na našem partnerském výcvikovém areálu v kynologickém klubu Nezamyslice, kde máme k dispozici nádherné zázemí, klubovnu, vagon k přenocování, možnost stanování, sousedící koupaliště s restaurací, možnost nácviku obraným je  Boui   ( Bakari  BOBOBASE) Magdy a Marka ze Zlína. Ten ve svých cca osmi měsících výborně zvládá odložení za pochodu ve všech polohách, štěkání na povel, polohy sedni – lehni – vstaň bez zvukových povelů, krásnou chůzi u , zajištění coursingu, agility a dalších aktivit.

 

FOTOGALERIE  (na Rajčeti.net)


https://www.facebook.com/groups/1452072588351227/

http://www.boerboelclub.cz/image.php?nid=12414&oid=3958329&width=684&height=960

KONTAKT

E-MAIL:
ballotada@seznam.cz

IFOLINKA DENNĚ:
od 8:00 - 22:00

Výživa, chov, zdraví
+420 777 558 850

BOERBOEL CLUB LOGO