Podmínky členství

JAK SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

1/ Členem klubu se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami a řády tohoto klubu a má poctivé úmysly. Dále je podmínkou věk nad 15 let.

2/ Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a přijetím přihlášky vedením klubu.


3/ Členství zaniká:

  • písemným vystoupením
  • vyloučením
  • nezaplacením členských příspěvků
  • při zániku členství se zalacené příspěvy nevracejí

A JAKÉ VÝHODY NA VÁS U NÁS ČEKAJÍ?

1/ úzká specializace pouze na plemeno BO a z ní vyplývající pečlivost při posuzovaní exteriéru, povahy a zdraví plemene na výstavách a bonitacích

2/ klubová ročenka + info brožurka

3/ inzerce v klubové ročence zdarma  (pokud máte zájem, obraťte se na adresu info@boerboelclub.cz

4/ inzerce na internetových stránkách klubu zdarma! (webmaster)

5/ slevy na akce pořádané Clubem-BO

6/ účast zahraničních odborníků na plemeno BO na těchto akcích

Více o členství v Clubu-B9O se dočtete také ve  Stanovách klubu

 

Dále nabízíme tzv. RODINNÉ ČLENSTVÍ - příspěvek ve výši 50 Kč. Toto členství je určeno rodinným příslušníkům stávajících členů, na jeho základě může rodinný člen nárokovat slevy na výstavách a podobně ale nemá hlasovací právo na členských schůzích a  je bez nároku na klubovou ročenku.

Pokud máte zájem o plemno Boerboel, případně i o členství vClubu-BO, doporučujeme Vám zhlédnout celé naše stránky. V případě nejasností kontaktujte kteréhokoliv člena klubového výboru.

Chcete-li se přihlásit do Clubu-BO hned, tak prosím zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s fotokopií o zaplacení na adresu: Jméno, adresa, psč město,  tel.  +420 000 000 000, e-mail adresa@e,ail.cz (pouze přihlášky s podpisem - naskenované). Členský poplatek pošlete na náš klubový účet          2109399026/2700.


Obratem obdržíte své identifikační číslo pod kterým budete v klubu vedeni a nejnovější výtisk zpravodaje. Své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO pod kterým jste vedeni v klubu BUDETE UVÁDĚT JAKO VARIABILNÍ SYMBOL PŘI PLATBĚ. Veškeré platby budou tedy prováděny pouze přes tento účet (členství ,výstavy, bonitace atd) . Na platby bez variabilního symbolu nebude brát klub zřetel

Pokud už jste členy Clubu-BO a chcete tak být i nadále, platby na další rok prosím plaťe do 1. března daného roku! Pokud tak neučiníte, budete vyškrtnuti ze seznamu našich členů a o členství si budete muset  zažádat znovu.

 

https://www.facebook.com/groups/1452072588351227/

http://www.boerboelclub.cz/image.php?nid=12414&oid=3958329&width=684&height=960

KONTAKT

E-MAIL:
ballotada@seznam.cz

IFOLINKA DENNĚ:
od 8:00 - 22:00

Výživa, chov, zdraví
+420 777 558 850

BOERBOEL CLUB LOGO